Kontakt

Imate ideju kako poboljšati Barometar.hr? Kontaktiraje nas putem emaila na adresu barometar@vecernji.net.

Barometar.hr

Glavna urednica: Marija Pulić Drljača (barometar@vecernji.net)

Voditelj projekta: Zoran Turković

Voditelj produkcije: Ivan Jozić

Koncept i razvoj: Vingd Inc. (support@vingd.com)

Email: barometar@vecernji.net

Styria Hrvatska - medijski servisi

Styria Hrvatska - medijski servisi d.o.o.

Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb

Uprava: Boris Trupčević, Radovan Klaić, Sanda Lončar, Mario Vrgoč

Večernji list

Večernji list d.o.o.

Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb

Besplatni telefon za čitatelje: 0800 85 85

Fax: +385 1 6300 676

Email: vecernji@vecernji.hr

Vecernji.hr: Dario Markas

Uprava: Mario Vrgoč, Radovan Klaić, Sanda Lončar

ISSN 1333 - 9192