Analiza

DOR-H uglavnom 'dor-mire’, a U-SKOK uglavnom bez ‘skok’-a !

15.07.2017. 19:49, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Za one nenaviknute na ‘stilske figure’ da odmah objasnim da ‘dormire’ na talijanskom znači spavati, a ‘skok’ znači pokrenuti se, skočiti kada se desi nešto radi čega valja skočiti, pokrenuti se. Ima i previše razloga i primjera koji opravdavaju primjenu tih metafora na DORH i USKOK, no jedno pismo u rubrici Pisma, objavljeno 14.srpnja 2017. u  Večernjem listu, definitivno navodi na razmišljanje da li DORH zaista spava, i da li je USKOK sposoban da se pokrene samo ako za to dobije naređenje “odozgo” ?

Naime radi se o pismu uvažene gospođe Dubravke Salopek Weber, učiteljice fizike u dvije zagrebačke osnovne škole (OŠ Mate Lovrak, i OŠ Horvati), a odnosi se na predviđenu “reformu” osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava u Hrvatskoj, u okviru koje je predviđeno uvođenja e-Škole, čiji pilot projekt je prema riječima ministrice Blaženke Divjak u prvoj fazi pokazao dobre rezultate. No uvažena učiteljica o tome ima sasma drugačije mišljenje. Ona tvrdi “stručna usavršavanja koja sam pohađala su mi bila gubljenje vremena, a nisam vidjela ni jedan jedini upotrebljiv digitalni materijal. Termin Samsung School, s čime se počelo, od početka mi je zvučao zabrinjavajuće, pogotovu kada sam čula da tableti stari tri godine ne rade na najnovijim varijantama programa. Tableti stoje i dalje u ormarima, a mi radimo kao i prije, sa skromnom opremom za pokuse, ali učenicima daleko korisnijom od prikazivanja filmića”.

Uvažena gospođa učiteljica Dubravka Salopek Weber na osnovi vlastitih saznanja tvrdi da nasatvnici iz STEM područja uopće ne rade u skupim digitalnim učionicima jer od toga ne vide koristi. Nadalje ona govori da dok se u svijetu sve više govori i razmišlja o digitalnoj demenciji općenito, a posebno mladih, mi govorimo da je prikazivanje maslačka ili rodu na ekranu revolucija u obrazovanju.

No sve napred rečeno još nije tema za uplitanje u priču DORH-a i USKOK-a, jer se to odnosi na nekvalitetan pristup reformi obrazovnog sustava, ali ono što uvažena učiteljica Dubravka Salopek Weber iznosi i argumentirano dokazuje brojkama je zasigurno nešto što bi trebalo zainteresirati i DORH i USKOK.

Naime radi se o tome da ona tvrdi da “za iduću fazu projekta e-Škole , u kojoj će sudjelovati 150 škola, planira se potrošiti  300 milijuna kuna, dakle 2 milijuna po školi”. Predviđa se opremanje u nekim školama jedne prezentacijske učionice sa računalom, monitorom i zvučnicima, a u drugim školama interaktivne učionice će dobiti i 30 tableta. Ona tvrdi, a joj vjerujem jer i sam znam dosta o toj opremi, da sve to po jednoj školi ne  može kože koštati više od 200 000 kuna, a kamoli 2 000 000 kuna. pa se ona pita, pitam se i ja, a trebao bi se pitati i DORH i USKOK o čemu se tu radi ? Razlika između realnog troška i predviđenog troška u proračunu nije mala, uznosi 1 800 000 kuna po školi ! Gdje će nestati  tih  1 800 000 kuna ? Pogotovu ako se zna da će  Hrvatskoj biti “uvaljena” zastarjela oprema !

Ne radi li se ovdje o još jednom pogodovanju nekom lobiju koji svoju opremu želi “uvaliti” Hrvatskoj, sjetimo se samo sada već afere sa razdjelnicima topline na koje se prisiljavalo građane, a kasnije su proglašeni nepotrebnima i neobaveznima. Za razdjelnike se čak točno zna koje ministarstvo i koji ministar je insistirao na najihovom uvođenju, no za sada se i o tome ‘mudro’ šuti. Ovo sa e-Školom i Tabletima neobično liči na lobiranje u korist nekih stranih prodavača opreme, ustvari magle, a potrošeni proračunski novac bi se  na “boguugodan” način podijelio između učesnika ove e-Školske gluposti, na način kako su se već vjerojatno dogovorili. A “kratkih rukava” bi vjerojatno ostale škole, učitelji i nastavnici, i najzad i djeca, jer bi se tih 300 000 000 kuna moglo puno pametnije potrošiti.

Nije ovo prvi slučaj pripremanje terena za izvlačenje hrvatskog novca u strane i privatne džepove, a ako bi netko od nadležnih onako sa “visine” kako to premijer zna docirati narodu, rekao da je to novac iz EU fondova, ni onda to nije u redu, jer se ni sa EU novcem ne smije postupati na takav način da ne donese korist onima kojima je namijenjen, već samo lobistim ai njihovim klijentima. A koji su to lobisti i koji su to klijenti nije teško istražiti, ja bih se čak usudio reći ZNA SE, no to je posao DORH-a i USKOK-a, ako ne spavaju, i ako još imaju snage da se pokrenu !

6

Laci

Samo je glupost beskonačna

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 758 745 258 4,000
PRIMIO <- 1,011 238 72 2,454

Dostignuća

Vingd 1,250.00
Bodovi 228.2
Prijedlozi 23 6.00
Analize 463 1,216.00
Ankete 330

Ocjene


Komentari

Analiza

DOR-H uglavnom 'dor-mire’, a U-SKOK uglavnom bez ‘skok’-a !

15.07.2017. 19:49, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Za one nenaviknute na ‘stilske figure’ da odmah objasnim da ‘dormire’ na talijanskom znači spavati, a ‘skok’ znači pokrenuti se, skočiti kada se desi nešto radi čega valja skočiti, pokrenuti se. Ima i previše razloga i primjera koji opravdavaju primjenu tih metafora na DORH i USKOK, no jedno pismo u rubrici Pisma, objavljeno 14.srpnja 2017. u Večernjem listu, definitivno navodi na razmišljanje da li DORH zaista spava, i da li je USKOK sposoban da se pokrene samo ako za to dobije naređenje “odozgo” ? Naime radi se o pismu uvažene gospođe Dubravke Salopek Weber, učiteljice fizike u dvije zagrebačke osnovne ... više >

6

Laci

Samo je glupost beskonačna
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Analiza

Znanost i pseudoznanost

14.07.2017. 14:36, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

      Na Times-ovoj listi sveučilišta (The Times Higher Education World University Rankings for 2016-17), University of Oxford, U.K. je prvo u svijetu. Slijede ga dva američka sveučilišta, California Institute of Technology, Stanford University, a na četvrtom mjestu je University of Cambridge, U.K.

     University of Ljubljana nalazi se na 601.mjestu, dok se na začelju , iza 801. mjesta nalaze Zagreb i Beograd.

     Zašto smo tako loši? Ova lista posve raspršuje naše iluzije o Zagrebačkom sveučilištu.

     Nije sve u novcu, puno je više u ljudima, atmosferi na Sveučilištu i institutima. Kada bismo izlistali teme nekih doktorata, ne znamo da li bismo se smijali ili plakali.

     Od doktorata o nepametnim navijačima pa do prepisanog Berijinog kaznenog zakona ili pak kako su mediji rušili bivšeg zamjenika ministra prosvjete... sve ukazuje na kvalitetu kadra nastavnika i budućih profesora na našim sveučilištima.

     Kakvom se znanošću može baviti čovjek koji ne zna koliko je drugi korijen iz dvadesetosam sedmina (Boris Jokić na tribini u SAX-u)?

     Ali zato objavljuje rad 2011. i 2013. godine:

''Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Matematike 2009./10. –2011./12. (Nacionalni centar za vanjsko rednovanje obrazovanja)

 Obratimo pozornost na neke tzv. znanstvene projekte spomenutog gospodina.

2009. god. ''Analiza neopravdanog izostajanja učenika osnovnih škola Republike Hrvatske '' (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

2013. god. ''Istraživanje učeničkog razumijevanja prirode znanosti i stavova prema prirodoznanstvenim predmetima u osnovnoj i srednjoj školi '' (IDIZ)

2011. -2014. ''Analiza upisa na studijske programe visokoškolskih i ustanova u Republici Hrvatskoj na osnovu rezultata državne mature provedene u školskim godinama 2009./10. – 2012./13. ''  (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)


     Nadalje, omjer društvenih istraživanja prema prirodoslovno matematičkim kod nas je 70:30, dok je u normalnim zemljama upravo obrnuto.

     No, niti naše prirodoslovlje nije bajno. Od projekata o taloženju vapnenca u cijevima ili o sazrijevanju komposta dalek je put do visoke znanosti.

     Prigodom jedne posjete Institutu 'Ruđer Bošković' Prof. Dr. Harald Fritzsch, LMU, Munchen, znakovito je izjavio:

''Ne treba sve mjeriti što se može izmjeriti, niti treba sve računati što se može izračunati. Projekti trebaju imati dublji smisao i cilj.''

      Ali, jedno veliko ALI. Naši pravilnici o znanstvenom napredovanju uzimaju u obzir samo broj radova kandidata ignorirajući sadržaj i broj koautora. I djetetu je jasno o kakvoj je prijevari riječ.

     O tom problemu se već godinama sve zna, budući da su na tu temu elaborirali  prof. S. Marčelja, ravnatelj IRB-a (2001.-2004.)   i  dr.sc. B.Klaić .
(  S. Marčelja, "Ruđer", Vol.3 broj 6 lipanj 2002.  "O promjenama na Institutu",
     B. Klaić, "Ruđer" br.10, listopad 2001.  "Scientometrija-kako brojati citate".)

      No godinama se pravilnik ne mijenja.

      Neki naglasci iz navedenih referenci.

          Prof. S.Marčelja:

''Publikacije s bilo kojim brojem autora broje se kao i one s jednim ili dva autora, pa se na taj način zaobilazi pravilo relativno dobrih numeričkih kriterija na osnovi broja radova publiciranih u časopisima koje registrira Current Contents.''

        Dr.sc. B.Klaić:''

Raspon znanstvene produktivnosti između poje­dinih područja je gotovo pet puta. Zadnji značajni pokazatelj o kome treba voditi brigu je parcijalno autorstvo, odnosno da se svakom koautoru pripiše 1/n rada (n je ukupni broj koautora koji su objavili članak). Općenito je poznato da u različitim znanstvenim područjima različit broj koautora objavljuje članke. Tako su npr. najčešći radovi matematičara jedno- ili dvo-autorski, dok većinu radova iz eksperimentalne fizike čestica, posebno na velikim akceleratorima objavljuje stotinjak i više autora.

Sljedeći pokazatelj o kojemu moramo voditi brigu je starost rada/radova. Promotrimo rad star 25 go­dina koji ima 25 citata. U cijeloj SCI bazi, koja sadrži više od 30 milijuna citiranih radova svega 4,1% njih dosiže tu citiranost.

Visokoproduktivan znanstvenik s pretpostavimo 100 objavljenih znanstvenih djela, osvrćući se na svoje prethodne rezultate lako može sakupiti petstotinjak samocitata. Nepotrebno je dokazivati da neovisni citati i samocitati nemaju baš istu vrije­dnost.

 Dodatnu komplikaciju u analizi citiranja stvaraju tzv. negativni citati (najčešće neovisni) koji pobijaju ranije objavljene rezultate. Kako ih treti­rati, odnosno koji im dati značaj? Posao nam olakšava činjenica da su negativni citati mnogo češći u društvenim znanostima od prirodnih. Priro­dnjaci se najčešće, ako ikako mogu, na netočne podatke ne osvrću, za razliku od"društvenjaka" koji se na njih "lijepe".

 

      Upravo je žalosno da većini 'znanstvenika' odgovara spomenuti pravilnik, pa ne čudi da čak i na IRB-u Znanstveno vijeće fizike izglasa zapisnik sjednice s rečenicom: ''Mi ne radimo po međunarodnim kriterijima, mi imamo svoje vlastite kriterije.''

A sve zapravo počinje od nikakvih kriterija u osnovnoj školi pa do 'žnj' razine zadataka na državnoj maturi!

Tako je. Po međunarodnim kriterijima hrvatska znanost je na začelju.

Miroslav Dorešić, zamjenik ministra 1998./1999.

2

MDoresic

Nema nam pomoći ako se ozbiljno ne počnemo baviti obrazovanjem naroda

Interakcija

 
UČINIO -> 17 15 2 151
PRIMIO <- 140 68 7 374

Dostignuća

Vingd 144.00
Bodovi 72.4
Prijedlozi 8 0.00
Analize 52 141.00
Ankete 1

Ocjene (2)


Slaže se (2): Laci, Cro-Magnon


Komentari

Analiza

Znanost i pseudoznanost

14.07.2017. 14:36, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Na Times-ovoj listi sveučilišta (The Times Higher Education World University Rankings for 2016-17), University of Oxford, U.K. je prvo u svijetu. Slijede ga dva američka sveučilišta, California Institute of Technology, Stanford University, a na četvrtom mjestu je University of Cambridge, U.K. University of Ljubljana nalazi se na 601.mjestu, dok se na začelju , iza 801. mjesta nalaze Zagreb i Beograd. Zašto smo tako loši? Ova lista posve raspršuje naše iluzije o Zagrebačkom sveučilištu. Nije sve u novcu, puno je više u ljudima, atmosferi na Sveučilištu i institutima. Kada bismo izlistali teme nekih doktorata, ne znamo da li bismo se smijali ... više >

2

MDoresic

Nema nam pomoći ako se ozbiljno ne počnemo baviti obrazovanjem naroda
 • 0
 • 2
 • 0
 • 0

Analiza

Kakva objašnjenja sada Plenki smišlja ?

07.07.2017. 12:29, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Andrej Pkenković je odista unio u hrvatsku politiku neke novine po kojima se razlikuje od svih dosadanjih premijera, a najveća inovacija koju je uveo u politiku i svoje djelovanje kao premijera je ta da članove "svoje" Vlade, zastupnike u hrvatskom Saboru, medijske djelatnike i sve hrvatske građane, smatra nedotupavnim jedinkama, kojima on treba objašnjavati da ono što oni vide, doživljavaju i misle, nije istina, već je istina ono što će im objasniti.

U hrvatski Sabor je pod izlikom da zastupnike treba "uključiti" putem svojih objašnjenja, u zbivanja i u ono što se radi i dešava u institucijama EU, jer su oni sami nesposobni "pravilno" shvatiti te stvari radi vlastite intelektualne deficitarnosti i radi "populističko demagoške" medijske indoktrinacije.

Dosadanji premijeri su bili bar toliko razumni i pošteni, da su govorili otvoreno o tome da smo članstvom u EU, automatski izgubili dio svoga suvereniteta, no Plenković saboru i svima nama "objašnjava" da tomu nije tako, već da mi svoje odluke donosimo u skladu s najboljim interesima Hrvatske i hrvatskih građana. Prijedloge "njegove" Vlade hrvatskom Saboru za donošenje određenih odluka opravdava neupitnom potrebom da budemo "usuglašeni" sa EU direktivama, dok istovremeno tvrdi da smo suvereni u donošenju odluka, jer su EU direktive samo preporuke, a ne naređenja. Tako su on i "njegova" Vlada pri raspravi u Saboru o pristanku potpisivanja CETA ugovora od strane Hrvatske, otvoreno tvrdila da bilo da hrvatski Sabor glasa Za, bilo PROTIV potpisivanja toga ugovora, on biti obvezan za nas, jer nas na to obvezuje članstvo u EU.

Plenkovićeva objašnjenja da su novi Porezni Zakon, Lex Agrokor, i novi Zakon o koncesijama, akti koji su usmjereni na to da donesu korist najvećem broju hrvatskih građana, sve jasnije pokazuju kao zakoni koji su tobože "krojeni" po mjeri onih najbogatijih u Hrvatskoj, a na štetu nejvećeg broja hrvatskih građana. Porezni zakon nije doveo do porasta zapošljavanja ili novih investicija sa zapošljavanjem novih djelatnika, za Lex Agrokor je sada već jasno da je "skrojen" po mjeri Ivice Todorića, jer se baš nitko od nadležnih istražnih institucija u državi ne pita -gdje su novci ?, već je država s Lex Agrokorom, automatski preuzela sve obveze tog Todorićevog "poduzetničkog čuda", ta se u njega počinje 'upumpavati' proračunski odn. narodni novac putem državnih jamstva za nova zaduživanja i putem novca mirovinskih fondova. Plenković i dalje objašnjava naciji, da tomu nije tako, i pravi budalu od nacije šuteći o milijardama koje su neznano nestale, ne komentirajući Todorićevi izjavu, da on "krvavo" stvoreni Agrokor "ostavlja", maltene poklanja, državi. Dodao bih da je u Todorićevoj izjavi točno da je Agrokor "krvavo" stvoren, ali ne 'krvavim radom' Todorića, već kriminalom dok su dečki krvarili na bojišnicama.

Konačno, pitam se kakvim će "objašnjenjem" Plenković 'usrećiti' 'nedotupavni' hrvatski puk, sada kada je jasno da je odlukom arbitraže i izričitim zahtijevom iz EU i posebno "naše voljene" Njemačke, da se odluka arbitraže mora poštovati, izgubljen dio teritorija Republike Hrvatske ? Planković doduše papagajski ponavlja objašnjenje da Hrvatsku arbitražna odluka nipošto ne obvezuje ni na što, no to je "objašnjenje" je toliko šuplje kao neka posuda bez dna. No kako vrijeme teče, sve je jasnije da će arbitražna odluka biti izvršena, ovako ili onako, i biti će interesantno čuti novo "objašnjenje" Plenkovića o tome da nismo ništa izgubili, već samo mi 'nedoptupavni' građani ne razumijemo njegova "objašnjenja" !

Kakva će objašnjenja smisliti ostaje da se vidi, ali njegova umišljenost, narcisoidnost i očita nedomoljubivost, garantira da će Hrvatska biti na šteti, bez obzira kakva "objašnjenja" bude smislio. Njegova, gotovo urođena, odbojnost prema populizmu i samom populusu, je garancija da je njegova filozofija zasnovana na "uključivosti" glede svih zahtijeva koji mu dolaze od njegovih inozemnih mentora, i "isključivosti" za sve zahtijeve koji bi bili korisni za većinu građana Hrvatske, te da bez obzira na njegova "objašnjenja", njega u svom postupanju određuje navedena filozofija antipopulizma. Dok je istovremeno on sam žestoki demamog !

6

Laci

Samo je glupost beskonačna

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 758 745 258 4,000
PRIMIO <- 1,011 238 72 2,454

Dostignuća

Vingd 1,250.00
Bodovi 228.2
Prijedlozi 23 6.00
Analize 463 1,216.00
Ankete 330

Ocjene (1)


Respektira (1): Anyst


Komentari

Analiza

Kakva objašnjenja sada Plenki smišlja ?

07.07.2017. 12:29, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Andrej Pkenković je odista unio u hrvatsku politiku neke novine po kojima se razlikuje od svih dosadanjih premijera, a najveća inovacija koju je uveo u politiku i svoje djelovanje kao premijera je ta da članove "svoje" Vlade, zastupnike u hrvatskom Saboru, medijske djelatnike i sve hrvatske građane, smatra nedotupavnim jedinkama, kojima on treba objašnjavati da ono što oni vide, doživljavaju i misle, nije istina, već je istina ono što će im objasniti. U hrvatski Sabor je pod izlikom da zastupnike treba "uključiti" putem svojih objašnjenja, u zbivanja i u ono što se radi i dešava u institucijama EU, jer su ... više >

6

Laci

Samo je glupost beskonačna
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0

Analiza

Gospodo, zar opet sav NAROD treba da plati za grijehe pojedinaca ?

07.07.2017. 09:08, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Ovih dana, kada je situacija u Agrokoru uzburkala cijelu hrvatsku javnost, hrvatsku politiku i hrvatsko gospodarstvo, postavljena su mnoga pitanja i protupitanja, optuživalo se i desno i lijevi, znakovito je da samo jedno pitanje nije postavljeno: GDJE SU NOVCI ?

Naime u situaciji kada Ivica Todorić 100%-ni vlasnik tvrtke Agrokor projekti d.o.o., koja je 100%-ni vlasnik tvrtke ADRIA GROUP Holding B.V.-Nizozemska, koja pak ima 95,52% vlasništva u kompaniji Agrokor d.d., što praktično znači da je Ivica Todorić  osobno 95,52%-ni vlasnik kompanije/koncerna Agrokor d.d., ali se u toj situaciji NITKO ne pita , bar ne javno: Gospodine Todoriću, a gdje su novci ?

Vlasnika kompanije/koncerna koja ima 49 mlrd kuna godišnjeg prihoda, i vjerojatno više od 45 mlrd kuna duga, i koji je novac prema nekim informacijama sklonio u Nizozemsku i Panamu, a dug ostavio da rješava hrvatska država, valjalo bi hitno, dok ne nestanu dokazi koji bi ukazivali na njegovu ulogu u ovoj, možda najvećoj „pljački“ u povijesti nove Hrvatske, privesti na „informativni“ razgovor, koji bi trebao trajati, dok se ne razjasne svi nejasni detalji, kao naprimjer to kako je moguće da Ivica Todorić osniva tvrtku Agrokor projekti d.o.o. 2011.godine sa temeljnim kapitalom od 20 000 kuna, a da ta tvrtka u 2014.godini podnosi izvješće o neaktivnosti, a da već 2015. godine Ivica Todorić povećava temeljni kapital s 20 000 kuna na 5,3 mlrd kuna, te da se u bilanci tog društva prikazuje nematerijalna imovina u iznosu od 9,65 mlrd kuna ???

Ne ulazeći u detalje kolanja novca unutar Agrokor d.d., što su analitičari već  detaljno objasnili, jedini logičan zaključak je da je Ivica Todorić izvlačio novac iz Agrokora d.d.  za sebe preko računa svoje nizozemske tvrtke. Osobno sam bio siguran da je Ivica Todorić najmanje 10% od prikazanog duga Agrokora d.d. izvukao iz tvrtke za sebe, i eventualno članove obitelji, što bi iznosilo nekih cca 4,5 mlrd kuna, no  analitičari sada to procjenjuju i na nešto više. Takođe se navode da nije Ivica Todorić prvi „naš“ poduzetnik koji je izmislio prelijevanje novca iz društa u društvo, a potom na račun offshore kompanija –Karisma Resorts mInternacional S.A. Panama, i Adria Group Holding B.V. Nizozemska, pri čemu je Todorić imao veliku podršku Zdravka Marića,koji je sve do 2016. bio zaposlenik Agrokora d.d., na mjestu izvršnog direktora za strategiju tržišta i kapitala, kome su tehnike izvoza novca u offshore kompanije bili jedna od specijalnosti.

Svatko tko želi da se detaljnije upusti u način poslovanja i izvlačenja novca iz Agrokor d.d.-a, a pogotovu DORH i USKOK, mogu to učiniti veoma brzo i veoma efikasnno, PRATEĆI TRAG NOVCA ! Jer poslujući sa godišnjim prihodom od 49 mlrd kuna, ne plaćajući dobavljače, i plaćajući zaposlenicima znanto manje plaće od onih koje isplaćuju tvrtke sličnog profila u nas, ne otplaćajući redovito kredite, te vjerojatno ne plaćajući ili neredovito plaćajući obveze prema državi, MORA se razriješiti dilema GDJE SU NOVCI ? Novci koji su uprihodovani, u najvećoj „zlatnoj koki“ Agrokora d.d. Konzumu, čak svakodnevno u čistom cash-u, novci koji su uprihodovani a nisu plaćeni za isporučenu robu dobavljačima, i novci koji su trebali biti namijenjeni otplati uzetih kredita ???

Plenković se bahato, i pokazati će se lažno, „zakljinjao“ : „ Ne, kažem čvrsto i odlučno, da hrvatski građani neće vraćati dugove Agrokora“, tvrdeći da ON neće štititi kriminal ako ga je bilo u Agrokoru, istovremeno štiteći osobu koja bi najbolje mogla svjedoćiti o kriminalu u Agrokoru. A sve je jasnije da će hrvatski narod morati ponovno sve to platiti ! Čak su se i na HRT-u usudili u razgovoru s eminentnim analitičarem konstatirati da, pošto je putem Lex Agrokora preuzela odgovornost za Agrokor, automatski se preuzela odgovornost i za sve Agrokorove, tojest Todorićeve dugove, koje će jasno, ovako ili onako konačno moratii platiti NAROD !

Gospodine Plenkoviću, gospodo iz Vlade, gospodo iz MUP-a, DORH-a, USKOK-a, krenite tragom jednostavnog pitanja i razjasnite hrvatskom narodu GDJE SU NOVCI ? Pri tome budite sigurni da oni NISU kod hrvatskog naroda, ali će najvjerojatnije biti NAPLAĆENI od hrvatskog naroda, kako to već obično biva! Ne učinite li to, nitko vam ne može garantirati da neće sam narod krenuti da potraži odgovore na to pitanje. Jer neke možeš varati stalno, mnoge možeš varati dugo, ali NE MOŽEŠ SVE VARATI STALNO ! Plenković i vladajući političari su trenutačno u fazi varanja mnogih ! A narod je u početnoj fazi buđenja iz  zablude da ga vode „domoljubni“ političari. Lokalni izbori su to djelomice pokazali. Gotovo je sa time da se „velikim“ strankama vjeruje na riječ, jer su svoje riječi prečesto pogazili, a Plenkoviću se sada već malo što može vjerovati. On kupuje „ruke“ saborskih zastupnika, a njega su već davno vjerojatno „kupili“ EU glavešine,birokrati i Todorić.

A najveća je sramota što brani čovjeka koji je izjavio da je 20 godina „krvario“  da stvori Agrokor, koji sadas „ostavlja“  Hrvartskoj ?! Da, brani čovjeka koji je „krvario“ izvlačeći za sebe milijarde dok je „stvarao“ Agrokor, dok su istovremeno dečki krvarili na bojišnicama STVARAJUĆI  Hrvatsku ! Doduše javno govori da ne brani Todorića, ali sve što ČINI i NE ČINI ukazuje na to da upravo to radi ! Umjesto da ODLAZI u interesu Hrvatske i HDZ-a.

6

Laci

Samo je glupost beskonačna

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 758 745 258 4,000
PRIMIO <- 1,011 238 72 2,454

Dostignuća

Vingd 1,250.00
Bodovi 228.2
Prijedlozi 23 6.00
Analize 463 1,216.00
Ankete 330

Ocjene (2)


Respektira (2): Anyst, MDoresic


Komentari

Analiza

Gospodo, zar opet sav NAROD treba da plati za grijehe pojedinaca ?

07.07.2017. 09:08, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Ovih dana, kada je situacija u Agrokoru uzburkala cijelu hrvatsku javnost, hrvatsku politiku i hrvatsko gospodarstvo, postavljena su mnoga pitanja i protupitanja, optuživalo se i desno i lijevi, znakovito je da samo jedno pitanje nije postavljeno: GDJE SU NOVCI ? Naime u situaciji kada Ivica Todorić 100%-ni vlasnik tvrtke Agrokor projekti d.o.o., koja je 100%-ni vlasnik tvrtke ADRIA GROUP Holding B.V.-Nizozemska, koja pak ima 95,52% vlasništva u kompaniji Agrokor d.d., što praktično znači da je Ivica Todorić osobno 95,52%-ni vlasnik kompanije/koncerna Agrokor d.d., ali se u toj situaciji NITKO ne pita , bar ne javno: Gospodine Todoriću, a gdje su ... više >

6

Laci

Samo je glupost beskonačna
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0

Analiza

Tko će odgovarati za obrazovno i gospodarstveno 'čerupanje' Hrvatske?

04.07.2017. 09:07, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Tko će odgovarati za obrazovno i gospodarstveno 'čerupanje' Hrvatske, tj. za prikrivanje rezultata svih dosadašnjih provedenih državnih matura od 2006. godine, odnosno 2010., do danas? Radi se tu o razinama ispod svake razine! Upravo sramotna je  razina ispitnih zadataka iz matematike i fizike!

      Hoće li za to odgovarati netko u Ministarstvu obrazovanja? Hoće li odgovarati barem jedan od ministara u posljednjih jedanaest godina? Hoće li za to možda odgovarati i neki od ravnatelja NCVVO-a (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja) ili Upravno vijeće istog i to ne samo za sramotnu razinu već i za prikrivanje otužnih rezultata, tj. prikrivanja ogromnog neznanja naših maturanata?!

     Zašto? Zato što je svrha postojanja NCVVO-a vanjsko vrednovanje obrazovnog sustava, kako mu uostalom i ime kaže, ali svrha mu je i da bude korektivni faktor u smislu kakvoće obrazovanja, a prikrivanje rezultata i neupozoravanje javnosti o stvarnom stanju u sustavu naobrazbe je upravo suprotno tome.

    Koja li je to nevjerojatna lakoća uništavanja mladih generacija?! Ljestvica sustava vrijednosti došla je do samog dna. Je li i to smišljeni plan upropaštavanja Hrvatske u obrazovnom i gospodarskom smislu?

    I konkretno: niža razina matematike i izborna fizike su poput testa za vozački ispit. Višu pak razinu matematike od niže ne bismo mogli ni razlikovati od niže da na njoj ne piše da je viša! Oko tridesetak pitanja i ponuđenih odgovora A,B,C i D za koje je potrebno znanje jedva na razini prepoznavanja, bez imalo razmišljanja ili problemskog pristupa govori nam samo da smo od promišljanja u duhu STEM područja miljama daleko i da su nam profesionalni reformatolozi vrhunski bleferi i iluzionisti. S obzirom da je gotovo 90% pitanja na razini osnovne škole bilo bi ispravnije državnu maturu zvati mala matura.

    I dok Slovenci zadaju samo dvanaest zadataka među kojima ima problemskih zadataka kao i zadataka iz integralnog računa uz prag prolaznosti od 40%, a niža razina se razlikuje od više samo u duljem raspoloživom vremenu za rješavanje od 30 minuta, dotle o korejskoj maturi bolje da i ne govorimo jer bismo pali u ''afan''.

     I umjesto da je državna matura standard za poželjnu razinu obrazovanja, ravnoj onoj u obrazovno razvijenim zemljama, ona se u NCVVO prilagođava neznanju maturanata uz prešutnost MZO-a!

Miroslav Dorešić, zamjenik ministra prosvjete 1998./1999.

2

MDoresic

Nema nam pomoći ako se ozbiljno ne počnemo baviti obrazovanjem naroda

Interakcija

 
UČINIO -> 17 15 2 151
PRIMIO <- 140 68 7 374

Dostignuća

Vingd 144.00
Bodovi 72.4
Prijedlozi 8 0.00
Analize 52 141.00
Ankete 1

Ocjene (1)


Respektira (1): Laci


Komentari

Analiza

Tko će odgovarati za obrazovno i gospodarstveno 'čerupanje' Hrvatske?

04.07.2017. 09:07, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Tko će odgovarati za obrazovno i gospodarstveno 'čerupanje' Hrvatske, tj. za prikrivanje rezultata svih dosadašnjih provedenih državnih matura od 2006. godine, odnosno 2010., do danas? Radi se tu o razinama ispod svake razine! Upravo sramotna je razina ispitnih zadataka iz matematike i fizike! Hoće li za to odgovarati netko u Ministarstvu obrazovanja? Hoće li odgovarati barem jedan od ministara u posljednjih jedanaest godina? Hoće li za to možda odgovarati i neki od ravnatelja NCVVO-a (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja) ili Upravno vijeće istog i to ne samo za sramotnu razinu već i za prikrivanje otužnih rezultata, tj. prikrivanja ogromnog ... više >

2

MDoresic

Nema nam pomoći ako se ozbiljno ne počnemo baviti obrazovanjem naroda
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0

Analiza

U životu sve je prolazno, samo je sramota trajna !

11.06.2017. 12:04, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Sve je u životu prolazno, i sve je za nekoga važno, za umirovljenika koji 'kopa' po kontejnerima je važno da nađe praznu bocu, za koju može dobiti koju lipu, a za znanstvenika je važno da mu se objavi rad u  nekom 'eminentnom' časopisu. No niti umirovljenik misli da je za znanstvenika važna njegova prazna boca, niti je znanstvenik misli da je za umirovljnika važna njegov članak u nekom časopisu. Ali, i izričito ali, samo političari misle da je njihov 'posao' najvažniji za sve, i to u pozitivnom kontekstu, smetnuvši s uma dvije stvari. Jedna je to da njihov 'posao' često uzrok problemima i da je sve prolazno u životi, pa i oni sami. A druga je to da je sramota često puno trajnija od prolaznosti u životu.

Nitko, ili malo tko zna za Lenarda, Fischera, Baeyera, Buchnera, ostwakda, Lauea, heisenberga, Semjonova, Landaua, Pasternaka i Saharova, sve samih nobelovaca, ali nema baš nikoga tko ne zna za sramotu nacizma i staljinističkog komunizma. Sramota nacizma i komunizma je nadživjela sve njih i sva njihova djela.

Hrvatska nije iznimka po tome da 'politika' ne shvata da je sramota trajnija od svega, pa unatoč svemu što je politika „priredila“ Hrvatskoj  u ovih 27 godina, ostat će trajno zapamćena samo pljačkaška privatizacija, to da 'politika i političari' ne vode brigu o državi i narodu, već samo o vlastitom probitku, i da su u tome svi isti, i konačno to da se ovih dana u politici trgovalo sa svime, od političkih uvjerenja, do obraza, te da je hrvatski Sabor postao mjesto trgovanja ljudima, a ne najviše predstavničko tijelo građana Hrvatske.

Radi „kupovanja“ ruku, oslobađa se od krivične odgovornosti, oslobađa se od provođenja krivičnih istraga, i najočitije nego ikada na najviše funkcije u državi se postavljaju osobe koje za to nemaju elementarne stručne i moralne kvalifikacije.

Svi koji su sudionici ovakovih radnji, ne mare za to da ih neće zapamtiti po nećemu dobrom, po onome što su bili na nekoj funkciji, već isključivo po sramoti čiji su bili akteri i aktivni učesnici kreiranja tih sramota, jer u njihovom  moralnom habitusu riječ 'sramota' ne postoji kao pojam.

27 godina hrvatske politike nažalost se najslikovitije može karakterizirati sa kontinuiranim sramoćenjem politike i političara, kao „zanata“, što je dovelo do toga da se radi te trajne sramote, u Hrvatskoj ustalilo mišljenje da su svi političari isti, ali u negativnom kontekstu, ma što oni pokušavali „prodati“ narodu kao brigu za državu i narod. Kao što većina nas, svjesno ili podsvjesno, Njemačku ne pamti po Goetheu, već po Hitleru, nacizmu i Auschwitzu, tako će se i ova „naša“ politika trajno pamtiti ne po herojima domovinskog rata, već po sanaderovštini  glede sramotnog „raspolaganja“ državnim/narodnim novcem, i „plenkovićevštinom“ u pogledu sramotnog „kupovanja ruku“ radi čuvanja „fotelja“. To što oba misle da će ih se pamtiti po nečemu dobrom je isključivo njihova narcisoidna iluzija !

A od svega što su nam "priredili" političari najveća je sramota da je jedan od najpopularnijih, a možda i najistinitijih aforizama u Hrvatskoj - "Svaka država ima svoje kriminalce i mafiju, samo u Hrvatskoj kriminalci i mafija imaju svoju državu!!". Plenković bi rekao da je to populizam,ja pak to smatram liberalno kapitalističkim realizmom, "ocem" sustava  u kojem je sramota ne ukrasti ako ti je to omogućeno i na dohvat ruke, i ne korumpirati i bivati korumpiran ako ti je to omogućeno.

 

5

Laci

Samo je glupost beskonačna

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 758 745 258 4,000
PRIMIO <- 1,011 238 72 2,454

Dostignuća

Vingd 1,250.00
Bodovi 228.2
Prijedlozi 23 6.00
Analize 463 1,216.00
Ankete 330

Ocjene (2)


Respektira (2): IDujas, Vlaho


Komentari

Analiza

U životu sve je prolazno, samo je sramota trajna !

11.06.2017. 12:04, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Sve je u životu prolazno, i sve je za nekoga važno, za umirovljenika koji 'kopa' po kontejnerima je važno da nađe praznu bocu, za koju može dobiti koju lipu, a za znanstvenika je važno da mu se objavi rad u nekom 'eminentnom' časopisu. No niti umirovljenik misli da je za znanstvenika važna njegova prazna boca, niti je znanstvenik misli da je za umirovljnika važna njegov članak u nekom časopisu. Ali, i izričito ali, samo političari misle da je njihov 'posao' najvažniji za sve, i to u pozitivnom kontekstu, smetnuvši s uma dvije stvari. Jedna je to da njihov 'posao' često ... više >

5

Laci

Samo je glupost beskonačna
 • 2
 • 0
 • 0
 • 0

Analiza

O Agrokoru i Mojsiju

28.05.2017. 21:11, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Hrvatsku trese tsunami Agrokor. I dok na HRT-u opet možemo vidjeti Ivicu Todorića kako đacima u jednoj školi u Zagorju govori kako mu je sumnjivo kada netko ima sve pet, sada je jasno da bi ipak bilo bolje, ne samo za njega već i za cijelu Hrvatsku, da je bio bolji đak i da se možda ipak potrudio imati sve pet.

       Ovako nas je uveo u novo ropstvo i samo neki novi hrvatski Mojsije može nas izvesti iz tog ropstva, jer u današnje vrijeme za ''Lebensraum'' se ne započinje rat oružjem, ''Lebensraum'' moćne države kupuju.

       I školstvo nam ne reformiraju odlikaši, već ga reformiraju ljudi koji ne znaju riješiti ni PISA test. Na primjer, na jednoj od tribina koju je gospodin Jokić vodio, osramotio se jer nije znao riješiti osnovnoškolski zadatak - drugi korijen iz dvadesetosam sedmina. A gospodarstvo nam pak vode ministri koji ne znaju je li isplativije kupiti pizzu promjera 30 cm za 30 kn ili onu promjera 40 cm za 40 kn.

       Bilo bi interesantno vidjeti s kojim bi uspjehom članovi Vlade i zastupnici u Saboru riješili jedan od PISA testova na kojem su, usput rečeno, naši petnaestgodišnjaci značajno ispod prosjeka. Vjerojatno bismo mogli zaključiti samo jedno kako reče Majakovski, ''glave su nam došli mangupi u vlastitim redovima.''

        Da imamo pametnih madih ljudi željnih znanja pokazuje i velik interes za predavanje, na Prirodoslovno matematičkom fakultetu 3. travnja 2017., matematičara Cedrica Villani-ja, dobitnika Fieldsove medalje za matematiku u 2010. godini (a što je u matematici ekvivalent Nobelovoj nagradi). Predavanje je organiziralo Veleposlanstvo Republike Francuske.

I dok su kod nas takvi događaji prava rijetkost, u Republici Češkoj, nama bliskoj kao zemlji srednjeeuropskog kruga, svake subote na njihovoj javnoj televiziji u emisiji voditelja Daniela Stacha gostuje po neki nobelovac. Je li to ispravan način popularizacije znanosti? Sigurno jest.

A naše televizije?! One se nadmeću raskošnim zabavnim i sportskim emisijama, dok drugi narodi grabe naprijed u znanosti i tehnologiji.

        Na HRT-u ima gotovo tri tisuće zaposlenih, gotovo kao BBC, a nema niti jednog voditelja kalibra spomenutog Daniela Stacha.

Zato i imamo političara pet puta više no što nam treba. Nama treba Mojsije za današnje vrijeme poput Tesle, Billa Gatesa..., a nama pak neki potencijalni Tesle (poput Bernardića) odoše u politiku.

Da, zašto završiti u hotelskoj sobi hraneći golubove kada možeš upropastiti narod i ostati u Kulmerovim dvorima ?!

Miroslav Dorešić, zamjenik ministra prosvjete 1998./1999.

2

MDoresic

Nema nam pomoći ako se ozbiljno ne počnemo baviti obrazovanjem naroda

Interakcija

 
UČINIO -> 17 15 2 151
PRIMIO <- 140 68 7 374

Dostignuća

Vingd 144.00
Bodovi 72.4
Prijedlozi 8 0.00
Analize 52 141.00
Ankete 1

Ocjene (4)


Respektira (3): Spektator, Zagorec, bereza


Slaže se (1): Laci


Komentari (14)


Pa, bereza, jako si dobro dopunio n Dorešićevu kritiku današnjeg sustava, kojinzapravo i ne postoji, sa POTREBOM za sustavom koji će poticati inovativnost i tržišnu realizaciju inovacija. Tesla je bio inovatorski genij, a Edison poduzetnički Laci 0 0 0


genij ! Nama treba takav spoj znanja i inovativnosti, a za to imamo pametne ljude, sa poduzetničkim "genijima". Ali u sustavu gdje "poduzetništvo" promiču tipovi koji ne znaju koliko je koren iz 28 sedmine, a na visokim su funkcijama, nama nema Laci 0 0 0


sreće. Jer takvi SNAŽNO PODRŽAVAJU tipove poput Todorića, a ne neke naše skrivene Tesle, Rimac je njabolje dokaz za to. Mogli smo prije Amere proizvoditi elektroaute, ali eto naša "elita" rađe će to uvoziti . Što bi sve Končar mogao a ne radi, Laci 0 0 0


to je za Bogu plakati. Končar, PRVOMAJSKA, JEDINSTVO, šAVRIĆ su bili puni stručnih i pametnih ljudi, čak i inovativnih, ali su dobili "po prstima" ako su predlagali nove proizvode. A ti ljudi, kolege, nisu imali zaleđe jednog Todorića pa da sagrade Laci 0 0 0


svoje tvornice, pa os svega ništa, ili su otišli van i tamo su prepoznati i podržani. Kaže se da se na trulim temeljima n emože graditi, mi smo i to okrenuli naopako, pa ne možemo graditi jer nam JE VRH TRUO ! I to već 27 godina. Laci 0 0 0

Analiza

O Agrokoru i Mojsiju

28.05.2017. 21:11, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Hrvatsku trese tsunami Agrokor. I dok na HRT-u opet možemo vidjeti Ivicu Todorića kako đacima u jednoj školi u Zagorju govori kako mu je sumnjivo kada netko ima sve pet, sada je jasno da bi ipak bilo bolje, ne samo za njega već i za cijelu Hrvatsku, da je bio bolji đak i da se možda ipak potrudio imati sve pet. Ovako nas je uveo u novo ropstvo i samo neki novi hrvatski Mojsije može nas izvesti iz tog ropstva, jer u današnje vrijeme za ''Lebensraum'' se ne započinje rat oružjem, ''Lebensraum'' moćne države kupuju. I školstvo nam ne reformiraju ... više >

2

MDoresic

Nema nam pomoći ako se ozbiljno ne počnemo baviti obrazovanjem naroda
 • 3
 • 1
 • 0
 • 14

Analiza

Logičke zavrzlame reformatorskih protagonista

28.05.2017. 20:56, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Još jedan dan u nizu burnih dana na temu kurikularne reforme je iza nas. Posljednja konferencija za tisak u MZO na predstavljanju nove voditeljice ERS-a (Ekspertne radne skupine) naznačila je sav jad i bijedu glavnih reformatorskih protagonista. Ministar Barišić se dičio transparentnošću izbora u odabiru ekspertne skupine i voditeljice im Jasminke Buljan Culej. Ponavljao je kako su primjenjivani kriteriji a da nije odgovorio na pitanje novinara o kojim se kriterijima radi. O onima iz natječaja? Ne. Dovoljno bi bilo pred javnošću usporediti životopise izabranih članova ERS-a i onih koji nisu izabrani da se u to uvjerimo. Ali, bit će još riječi o Pavi Brišiću kako budu pristizale žalbe na izbor članova ekspertne skupine.

       Neovisno o kriterijima, nastup ministra Pave Barišića i nove voditeljice na nedavnoj konferenciji za tisak mogao bi poslužiti kao školski primjer logičke zavrzlame. Uzročno posljedična veza je uspostavljena, blago rečeno, na malo neobičan način. Citat:

       ''Školstvo nam je dobro, jer da nije, to bi značilo da smo mi (učitelji, nastavnici, profesori?) loši, tj. neobrazovani. Naši učitelji su fantastični, dakle i školstvo je izvrsno, ali svejedno imamo užasno loše rezultate iz matematike na PISA testovima naših petnaestgodišnjaka. Naši pak đaci postižu izvrsne rezultate na natjecanjima.'' Dakle, ne zna se tko je za to zaslužan! Učitelji, nastavnici, profesori, obrazovni sustav u cjelini, roditelji, tete ili strine?! No ipak je najvažnije kako reče gospođa Buljan Culej: Naša djeca su najsretnija na svijetu.''

        Naravno - nije rečeno na kojim natjecanjima. Jesu li to možda međunarodne olimpijade iz matematike IMO i fizike IPhO na kojima vrlo rijetko osvojimo zlatnu medalju, ili možda iz prirodoslovlja na kojoj smo 'pomeli' konkurenciju i 'osvojili pregršt zlata ?! Na takva pak natjecanja mnoge zemlje, npr. Švicarska, niti ne šalju svoje učenike jer ta natjecanja ne smatraju dovoljno kvalitetnima. Oni, vrlo rijetki koji se vrate s medaljama s IPhO-a ili IMO-a ostvarili su to zahvaljujući svom talentu i radu i poticaju iz svojih obitelji  i to sigurno nije zasluga obrazovnog sustava, kao što nije ni zasluga HNL-a za uspjehe Luke Modrića.

      Za promatrača pri zdravoj pameti to su totalno zbunjujuće izjave o kvalitetnom školstvu pa mu se zasigurno nameće i pitanje čemu onda reforma i trošenje novca i vremena.

      Za bolje upućenijeg promatrača jasno je da iza ove najnovije 'kurikularne papazjanije' stoji akademkinja Milena Žic-Fuchs koju podržavaju dvojica tajkuna iz područja medicine, jedan ima polikliniku Neuron, a drugi polikliniku Katarinu, jedan je akademik, a drugi forenzičar. Žic-Fuks je bila 'šefica' užeg peteročlanog 'povjerenstva' koje je 'odradilo' postavljeni im zadatak mimo normalne natječajne procedure.

      Niti jednom rječju na konferenciji za tisak nije spomenut ključan problem bivšeg sastava ERS-a pa se s obzirom na tu činjenicu može reći da šuvaroid Josip Milat (inače izbor Pave Barišića i Andreja Plenkovića) nije u pravu. Naime, Milat tvrdi da se reformski učinak Borisa Jokića neće nasljedovati, a on se upravo reciklirao u osobi Ružice Vuk koja je kao geografkinja imenovana za člana ERS-a za STEM područje. U prošloj epizodi reformskog pokušaja desna ruka Borisa Jokića, a u najnovijoj lijeva ruka Jasminke Buljan Culej. Da zavrzlama, a i apsurd budu veći, Buljan Culej je na konferenciji za tisak akcentirala problem loših rezultata u matematici, a eto metodičarka geografije (Ružica Vuk) ne samo da pokriva matematiku nego i fiziku, kemiju, biologiju, informatiku i inženjerstvo. Iz tog se izbora vidi kojim se je kriterijima služilo povjerenstvo pri odabiru člana ekspertne skupine za STEM područje zbog kojega je (na kraju krajeva) pala Jovanović-Pusić Jokićeva reforma.

      Dakle, da je umjesto  gospođe Ružice Vuk za STEM imenovan i sam uzoriti kardinal Bozanić bili bismo na istom!

Miroslav Dorešić, zamjenik ministra prosvjete 1998./1999.

2

MDoresic

Nema nam pomoći ako se ozbiljno ne počnemo baviti obrazovanjem naroda

Interakcija

 
UČINIO -> 17 15 2 151
PRIMIO <- 140 68 7 374

Dostignuća

Vingd 144.00
Bodovi 72.4
Prijedlozi 8 0.00
Analize 52 141.00
Ankete 1

Ocjene (1)


Respektira (1): Spektator


Komentari

Analiza

Logičke zavrzlame reformatorskih protagonista

28.05.2017. 20:56, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Još jedan dan u nizu burnih dana na temu kurikularne reforme je iza nas. Posljednja konferencija za tisak u MZO na predstavljanju nove voditeljice ERS-a (Ekspertne radne skupine) naznačila je sav jad i bijedu glavnih reformatorskih protagonista. Ministar Barišić se dičio transparentnošću izbora u odabiru ekspertne skupine i voditeljice im Jasminke Buljan Culej. Ponavljao je kako su primjenjivani kriteriji a da nije odgovorio na pitanje novinara o kojim se kriterijima radi. O onima iz natječaja? Ne. Dovoljno bi bilo pred javnošću usporediti životopise izabranih članova ERS-a i onih koji nisu izabrani da se u to uvjerimo. Ali, bit će još ... više >

2

MDoresic

Nema nam pomoći ako se ozbiljno ne počnemo baviti obrazovanjem naroda
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0

Analiza

Zašto se "euristi" boje populista ?

26.05.2017. 14:10, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

EU birokracija u Briselu, i njeni "priguzičari" u zemljama članicama, među koje jamačno spada i naš premijer, su počeli često i sa negativnom konotacijom koristiti izraze  "populizam, populista" tek kada se unutar EU-a počelo nazirati da pojedine zemlje i njeni političari ili državnici nisu zadovoljni kako se upravlja sa tom zajednicom, u kojoj bi tobože sve zemlje trebale imati pravo da izraze svoje nezadovoljstvo ako EU direktive diektno štete njihovim nacionalnim interesima.

Uporaba izraza 'populizam' u pežoravtivnom smislu počeo upotrebljavati od strane EU birokrata od momenta kada su Mađarska, Poljska, Engleska,...itd. počele sa svojim mišljenjima po pojedinim EU odredbama, počeli ići "uz nos" EU birokratima, koji očekuju sčugansku poslušnost od članica EU. Sukladno tome je i naš premijer, jedan od zakletih EU "priguzičara", uveo u domaću uporabu pojam "populizam i populisti" u pogrdnom smislu, za svakoga tko ne misli kao on, već koristi vlastitu glavu i vlastitu pamet.

Zaboravljajući da koristiti riječ "mačka" za lijepu curu, šatrovački govor, premijer koristi riječi "populizam i populista" umjesto riječi "demagogija i demagog", spuštajući se na šatrovački nivo razgovora i to još uz pogrešno korištenje pojmova. Jer pojmovi 'demagogija' i 'populizam' su dva pojma sa potpuno različitim značenjima. Narodski i jednostavno rečeno, demagog je LAŽOV, a populista je netko tko govori ono što narod misli, ali iz raznoraznih razloga ne govori javno. Da je tomu tako potkrepići sa nekoliko definicija, pri čemu značenje riječi 'demagog' nema potrebe šire elaborirati, budući da svatko zna da ona ne može imati nikakovo pozitivno značenje.

No pojam 'populizam' i 'populista', prema definicijama nekoliko istaknutih politologa, sociologa i jezikoslovaca ima slijedeća značenja:

-Ideologija koja dijeli društvo na dvije antgaonističke skupine, običan nbarood o korumpiranu eliti, i koja tvrdi da bi politika trebala biti izraz volje naroda !

-Populizam prožima ideja dobroga, poštenog i jednostavnog naroda, kojega su prevarile i izmanipulirale korumpirane, nekompetentne i međusobno umrežene elite !

-Idealan populistički politički sustav ideološki se približava izravnoj demokraciji u kojoj građani imaju poslednju riječ u donođenju svih najvažnbijih polkitičkih odluka !

Na osnovi tih definicija, reći nekome da je populista je pohvala, jer ukazuje na korumpiranost, nekompetentnost i međusobnu umreženost nenarodne elite. Jasno je da se premijeru Plenkoviću, "sinu" EU birokracije, ne svidi ništa što remeti njegovu sliku o samome sebi kao vrhovnom i nepogrešivom arbitru u svim stvarima. Za njega je izričaj "Za dom spremni" sumnjiv izričaj, jer po njegovoj demagoškoj filozofiji je dovoljno reći da - "radim u interesu svih građana Hrvatske" - a istovremeno raditi protiv interesa većine građana Hrvattske. Za njega je dovoljno demagoški izjaviti - "Ne štitim Todorića!"- a istovremeno dati Todoriću dovoljno vremena da uništi sve dokaze o svojim protuzakonitim radnjam. Za njega je dovoljno demagoški izjaviti - "Ne, odlučno kažem ne, građani Hrvatske neće plaćati Todorićeve dugove !", a istovremeno s Lex Agrokor praktično preuzeti sve Todorićeve dugove, i njihovo namirivanje svaliti na leđa poreznih obveznika.

Plenković nije populista, on je punokrvni demagog, jer mu nije drago ništa od toga što u definicijama populizma karakterizira populizam. Jer populisti ukazuju na ono što je loše, demagozi bez zazzora lažu narodu. Ono što je žalosno u nas, je činjenica da mediji, novinari, kolumnisti i komentatori, u papagajsko-majmunskom maniru, preuzimaju takvo iskrivljeno, lažno tumačenje pojmova populizam i populista, te veličajući i braneći demagoge (lažove9, masovno osuđuju populiste. A bolje je imati jednog populistu Bulja, nego deset demagoga poput Vrdoljaka ili Plenkovića ! jer populista ukazuje na loše ne obećavajući ništa, a demagog svjesno laže obećavajući bilo što !

5

Laci

Samo je glupost beskonačna

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 758 745 258 4,000
PRIMIO <- 1,011 238 72 2,454

Dostignuća

Vingd 1,250.00
Bodovi 228.2
Prijedlozi 23 6.00
Analize 463 1,216.00
Ankete 330

Ocjene


Komentari

Analiza

Zašto se "euristi" boje populista ?

26.05.2017. 14:10, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

EU birokracija u Briselu, i njeni "priguzičari" u zemljama članicama, među koje jamačno spada i naš premijer, su počeli često i sa negativnom konotacijom koristiti izraze "populizam, populista" tek kada se unutar EU-a počelo nazirati da pojedine zemlje i njeni političari ili državnici nisu zadovoljni kako se upravlja sa tom zajednicom, u kojoj bi tobože sve zemlje trebale imati pravo da izraze svoje nezadovoljstvo ako EU direktive diektno štete njihovim nacionalnim interesima. Uporaba izraza 'populizam' u pežoravtivnom smislu počeo upotrebljavati od strane EU birokrata od momenta kada su Mađarska, Poljska, Engleska,...itd. počele sa svojim mišljenjima po pojedinim EU odredbama, počeli ... više >

5

Laci

Samo je glupost beskonačna
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Analiza

Priča o dva stada

20.05.2017. 22:21, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Kad je Brane krenuo na fakultet u Zagreb znao je da će se često vraćati, znao je da će provoditi svako ljeto sa svojim prijateljima na svojoj omiljenoj plaži, a svaki Božić sa svojom obitelji, ono što nije znao jest da će se istinski vratiti tek pod stare dane.

Kako je prošlo doba obrazovanja tako je prošlo i radno doba u kojem je uspijevao slati ocu novac za vlastitu kuću na mirnoj periferiji svog malog mista. Kad se konačno vratio, brat mu je, kao poklon za useljenje, doveo uličnu rasvjetu pravo do njegovih vrata, razveselivši tako, ne samo brata, već i sve one koji su se nalazili između Branine kuće i posljednje žarulje ulične rasvjete. Pa ipak, najzanimljiviji dio ove priče događa se na  sljedećim lokalnim izborima kad su i HDZ i SDP tvrdili da su upravo oni zaslužni za rasvjetu, bez obzira na to što niti jedni niti drugi nisu bili na vlasti.

U malom mistu svatko o svakome sve zna, pa je tako i svatko znao tko je uličnu rasvjetu postavio, članovi HDZ-a i SDP-a, koji od svog malog mista ne mogu pobjeći, su to također znali, ali znali su i nešto više, znali su da im u njihove tvrdnje ama baš nitko ne može povjerovati, zašto su onda tu očitu laž izgovorili?

Osim što iz svog malog mista, iz njegove stvarnosti i njegovog mentaliteta, ne mogu pobjeći, članovi HDZ-a i SDP-a također ne mogu pobjeći od mentaliteta političkog stada čiji su članovi. U ovom slučaju mentalitet naših vodećih političkih stranaka neodoljivo podsjeća na basnu o žabi i škorpije, u kojem škorpija na sred rijeke ubode žabu i osudi oboje na smrt, i svoj čin opravda svojom naravi.

Ovu političku narav najbolje je opisao Željko Kerum, koji pod parolom 'Yes i can, again' ponovo juriša na fotelju gradonačelnika grada Splita, tvrdeći da je lako biti političar jer je dovoljno da pričaš, lažeš i mažeš. Kad se i ako se pobjedi na izborima, politički život postaje još lakši, jer se nijedno predizborno obećanje ne mora ispuniti, obzirom da to od njih ama baš nitko ne očekuje.

Danas je subota, i napokon uživamo u miru i tišini izborne šutnje. Političari će se napokon odmoriti od putovanja po gradovima i mjestima koja danas imaju jednak broj stanovnika kao nekad zaposlenih, i na koje stoga rijetko kad pomisle, a njihova politička stada od oblačenja u preuske ili preširoke crvene i plave majice, od raznih dočeka na kojima se puno plješće, snimaju selfiji pa čak i ljubi ruke. 

Sutra ćemo pak izaći na izbore, one lokalne s mirisom parlamentarnih, i birat ćemo političare koje, zbog svoje naravi, za nas ne mogu učiniti ama baš ništa ni na lokalnoj niti na državnoj razini. Političare od kojih narod baš ništa niti ne očekuje, već samo, sa svojom naravi dvaju stada, očekuje da pobjedi baš njihov vuk. Te koji će, poput žabe iz basne, i dalje naivno prevoziti preko rijeke, a oni će ih i dalje bosti svojom otrovnom žaokom.

Brane je uličnu rasvjetu do svoje kuče dobio prije puno godina, ali ni SDP ni HDZ u njegovom malom mistu još nisu slavili, zašto? Pa jer u Braninom malom mistu svatko o svakome sve zna.

Što nas onda zbunjuje na državnoj razini? Ima li nešto što ne znamo? Ili smo ipak svi žrtve vlastite naravi, pa nam je sudbina da u naša dva stada nastavimo blejati jedan protiv drugoga, dok nas škorpionska narav nastavlja bosti u beskrajnom nizu naših potonuća.

Ovo i nije neka analiza, i nije baš neki tekst, pa se od Barometra neću rastati bombastično kao Mac316, čije remek djelo i danas krasi prozorčić rezerviran za analizu dana, ali ću se ipak rastati s nadom da ću u životu upoznati još dobrih stvari kao što je bio Barometar.

6

5none5

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 555 61 37 1,278
PRIMIO <- 920 164 56 1,791

Dostignuća

Vingd 1,021.00
Bodovi 211.9
Prijedlozi 6 37.00
Analize 176 983.00

Od istog autora

Ocjene (3)


Respektira (3): Zagorec, Laci, Spektator


Komentari (11)


@Spek. Naravno da ću svraćati, ali kako stvari stoje, bojim se sve rjeđe 5none5 0 0 0


5none5, meni baš nisu tako "OČIGLEDNE" te naše pogrešne odluke ? Ako ti nije teško, molim te objasni te pogreške ? Laci 0 0 0


Jednostavno Laci, mogli smo odlučiti nastaviti pisati i zabavljati se unatoč svemu, umjesto toga odlučili smo čekati Godoa 5none5 0 0 0


Fali da se natječe da bi sebe i svoje jatake ZAUVIJEK dobro uhljebili. Nije to malo u doba besparice i nezaposlenosti, bolje od Irske ili Njemačke. Fale mi VeNLO Mac Spectator Laci & Co a VL nepovratno tone u crno žutilo primjereno trenutku/vremenu Zagorec 0 0 0


Hvala Zagorec na mišljenju, Pa, hajde da nastavimo kao d aje Sio...još ovdje među nama ! Pa dobro veli 5none5, čekamo Godoa...??? Ali i u tom čekanju se možemo zabavljati i pisati. Pa neka pukne kome se to ne svidi ?! The show must go...! Laci 0 0 0

Analiza

Priča o dva stada

20.05.2017. 22:21, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Kad je Brane krenuo na fakultet u Zagreb znao je da će se često vraćati, znao je da će provoditi svako ljeto sa svojim prijateljima na svojoj omiljenoj plaži, a svaki Božić sa svojom obitelji, ono što nije znao jest da će se istinski vratiti tek pod stare dane. Kako je prošlo doba obrazovanja tako je prošlo i radno doba u kojem je uspijevao slati ocu novac za vlastitu kuću na mirnoj periferiji svog malog mista. Kad se konačno vratio, brat mu je, kao poklon za useljenje, doveo uličnu rasvjetu pravo do njegovih vrata, razveselivši tako, ne samo brata, već ... više >

6

5none5

 • 3
 • 0
 • 0
 • 11

Analiza

Propast Agrokora, prilika za Hrvatsku

18.05.2017. 11:38, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Usprkos komentarima koji iskazuju svoj pesimizam u pogledu razvoja situacije s Agrokorom i ponajviše utjecaja neizbježne propasti Agrokora na hrvatsko gospodarstvo, a osobito na prehrambenu industriju, mišljenja sam da se tek sada otvara dugoročna povoljna perspektiva hrvatskog gopodarstva.

Iz zadnjih istupa Ante Ramljaka može se zaključiti da je vrlo vjerojatno bilo velikih nepravilnosti u iskazivanju bilance Agrokora. Iako je vjerojatno kreativno knjigovodstvo bilo prvenstveno usmjereno na pokušaj prikaza što boljih poslovnih rezultata kompanije kako bi se održao kakav-takav interes ulagača i banaka, ne može se isključiti niti izvlačenje novca mimo deklarirane dobiti, niti prikaz umanjenih poreznih obaveza. Naime, valja primijetiti da Agrokor, barem do početka otvorene krize, vjerojatno nije imao poreznih dugovanja, budući da u tom slučaju ne bi mogao povlačiti poticaje. No, s druge strane, poduzeća sama sebi obračunavaju porezne obaveze i na temelju tih obračuna porezna uprava nadgleda plaćanje. Uobičajeno je da porezna uprava periodički provodi kontrolu tih obračuna, što je u slučaju Agrokora izostalo navodno punih deset godina. Javna je tajna da porezni (ali i drugi) inspektori nisu smjeli niti prići Konzumu, a kamo li napraviti kakvu kontrolu. Dakle, sama činjenica da nije bilo evidentiranog poreznog duga u Poreznoj upravi ne govori ništa o tome je li postojao dug skriven u poslovnim knjigama Agrokora.

Agrokor je počivao na trulim temeljima i u trenutku kada su dugovi došli na naplatu bankrotirao bi preko noći da nije došlo do spasonosne akcije države. O potrebi spašavanja Agrokora lomit će se koplja još dugo pa i nakon što završi razdoblje moratorija. Ne postoji, naime, način da se eksperiment ponovi u promijenjenim okolnostima pa rezultat situacije u kojoj bi država dopustila slobodan pad Agrokora nećemo nikada saznati.

Agrokora je s takvim trulim temeljima, a zbog svoje veličine, već dulje vrijeme predstavljao velik rizik za Hrvatsku. Sve je više onih koji priznaju da su svi sve znali. Poduzimali nisu ništa. I dok je to za političare još i razumljivo (iako ne i prihvatljivo), jer oni se uvijek nadaju nekom čudu ili barem odugovlačenju problema do razdoblja nakon silaska s vlasti, ekonomisti su najviše zakazali. Kako oni zaposleni po raznim institutima i fakultetima tako i oni koji vode ili su vodili poduzeća koja su poslovala  Agrokorom, a da o onima koji su u Agrokoru bili zaposleni da i ne govorim. Svi su bili slijepi pokraj zdravih očiju i očito su bili uvjereni u čudo (nije to čudno budući da svaki profesor na EF ima svoju vlastitu ekonomsku teoriju).

Pa koji su to truli temelji srušili Agrokor? Za početak sada već svima poznata metoda zaduživanja širenjem gdje bi se dio dugova vraćao iz kredita dobivenog za akvizicije. Sjetimo se zatim da je Mercator na kraju kupljen za pola cijene dogovorene prilikom prvog pokušaja kupnje (srećom su ga Slovenci tada odbili prodati). Samo taj primjer pokazuje kakve su se „poslovne“ odluke donosile. Sprega s bankama koje su, kako piše današnji JL, davali Agrokoru poslovne informacije o svojim klijentima, Agrokorovim dobavljačima, kako bi ih mogao ucjenjivati zahtjevom da podignu kredit, a zatim dobiven novac u zamjenu za mjenicu predati Agrokoru. Time je Agrokor dobio potreban novac, a banke bi plasirale manje rizičan kredit kreditno sposobnom dobavljaču. Sprega s državom koja je tolerirala poziciju Agrokora kao vertikalno organiziranog poduzeća, čime je u stvari svaki hrvatski prehrambeni proizvođač mogao kupiti monopolsku poziciju u Konzumovim prodavaonicama. Sprega s državom koja je odgađala primjenu zakona koji nisu išli u korist Agrokoru ili ih nije provodila (zakon o faktoringu, obaveza plaćanje u roku od 60 dana), koja je kroz paradržavne institucije (HBOR) financirala Agrokor iako je već svima trebalo biti jasno da je Agrokor postao rupa bez dna. Sprega s političarima koji su zapošljavali svoju djecu i rođake u Agrokoru. Sve je to učinilo od Agrokora ne privatnu, već paradržavnu kompaniju. Kompaniju koja je po vlasničkoj strukturi i načinu odlučivanja bila privatna, ali koja bez sprege s državom nije mogla opstati.

Osim države, veliki dio krivnje za slom Agrokora snose i hrvatska prehrambena poduzeća. Lomit će se koplja u kolikoj mjeri se tu radilo o ucjeni, a koliko o obostranoj koristi. Tko je želio, mogao je već odavno vidjeti kako prolaze oni koje se suprotstave svemoćnom Gazdi. Gavrilovića godinama nije bilo na policama Konzuma, a javne prijetnje proizvođačima voća i povrća koji su željeli usporedno opskrbljivati i Lidl Gazda je zaprijetio izgonom. Oni koji su pristali na Agrokorove uvjete  danas su na rubu. Zanimljivo je da nijedna od prehrambenih tvrtki izvan koncerna nije u međuvremenu napravila nikakav iskorak u smislu smanjenja svoje izloženosti Agrokoru, a to bi za svakog pravog menadžera bio potez koji je uvjet dugoročnog opstanka tvrtke. Diona, koja je trebala biti konkurencija Konzumu, u vlasništvu nekolicine tvrtki iz prehrambenog sektora, neslavno je propala (zašto?). Treba zaključiti da u tim tvrtkama nije bilo pravih menadžera, već samo onih bez pokrića (a i diplome EF su sve više upitne).

Nakon svega iznesenoga, vidljivo je da Zdravko Marić ne može ne biti upleten u cijelu ovu priču. Ako i prihvatimo da nije odgovoran za Agrokorove financijske izvještaje, postavlja se pitanje kakav je to ekonomist, dapače doktor ekonomskih znanosti, koji ne prepoznaje ovakve anomalije u poduzeću u kojemu radi („svi su sve znali“). Pa i ako ga nije trebalo biti briga za to dok je radio u Agrokoru, kada je postao ministar financija njegova se situacija stubokom promijenila. Sva svoja saznanja morao je (a prisegnuo je zato pred Saborom) staviti na raspolaganje državi. Nije imao saznanja?  Isto kao da neurolog vidjevši pacijenta s gangrenom na ruci odmahne rukom kazavši: „Liči na gangrenu! Ali ja s time nemam ništa, nije na mozgu.“  i otpusti pacijenta bez preporuke za drugog liječnika.

Iako bi se još dosta toga moglo izreći, valja ovu lamentaciju privesti kraju. Zašto mislim da je propast Agrokora prilika za Hrvatsku? U kraćem razdoblju možemo bez obzira na ishod državnog upravljanja očekivati negativne efekte ove situacije. No, neminovnim raspadom Agrokora doći će do značajnog smanjenja već spomenutog rizika kojega je Agrokor predstavljao za državu. Zdravi segmenti Agrokora, a ima ih, nakon prodaje morat će puno samostalnije funkcionirati nego li do sada kada je plasman proizvoda kroz Konzum bio neupitan. Promjena menadžmenta tih kompanija je izvjesna i treba očekivati da će novi vlasnici postaviti puno kvalitetnije uprave. Isto se odnosi i na poduzeća izvan koncerna koja su sada zahvaćena krizom Agrokora. Da bi opstala, a nekima će to biti teže nego ovima iz sastava koncerna, budući da se Lex Agrokor na njih neposredno ne odnosi, morat će promijeniti poslovnu strategiju, a to u prvom koraku znači promijeniti nesposobnu upravu. Neka od tih poduzeća će možda propasti ili nestati u sadašnjem obliku,a sigurno je jedino da će se broj zaposlenih u cijeloj prehrambenoj industriji smanjiti. No, veliki uspjeh bio bi u kratkom roku održati ukupnu proizvodnju na sadašnjem nivou i to je jedini razlog zašto smatram da je Lex Agrokor možda bio dobar potez. Kažem možda, jer ne znam koje su sve moguće pravne posljedice toga zakona koje bi mogle pogoditi Hrvatsku.

U konačnici u tako promijenjenim okolnostima, bez pritiska Gazde i politike i sa sposobnim menadžmentom, prehrambena industrija mogla bi prodisati punim plućima, a pri tome povući za sobom i poljoprivredu čije su mogućnosti još posve neiskorištene. Osobno smatram hrvatske prehrambene proizvode u prosjeku kvalitetnijim od uvozne konkurencije, ali kako i viša cijena igra važnu ulogu, posao dobre uprave je naći način kako u očima kupca opravdati nešto višu cijenu.

Prilika za Hrvatsku znači mogućnost koja se otvara, a hoće li je Hrvatska stvarno i iskoristiti, ovisi o puno faktora, a najviše o nama samima, kako onima koji koriste svoje aktivno tako i onima koji koriste samo pasivno biračko pravo, a nisu izuzeti niti oni koji ga namjerno ne koriste. Stoga, niti crni scenariji, nažalost, nisu nemoguća opcija.

6

Spektator

Ex praemissis falsis, conclusio falsa.

Interakcija

 
UČINIO -> 327 75 8 453
PRIMIO <- 296 60 24 664

Dostignuća

Vingd 396.00
Bodovi 178.8
Prijedlozi 3 11.00
Analize 41 380.00
Ankete 206

Ocjene (5)


Respektira (4): RepopeR, Vlaho, viewer, 5none5


Slaže se (1): Laci


Komentari (28)


Pa viewer HVALA, samo si potvrdio ono što sam i ja rekao. A da u D baš svugdje ima samo automatiziranih linija, to baš i ne "drži vodu". Što će im onda gastarbeiteri koji nemju pojma što je Simatic ? A ako žališ Todorića, udijeli mu nešto ?! Laci 0 0 0


Spektator, na Barometar sam svratio radi svojh analiza. jer je na njemu bilo pravo mrtvilo već nekoliko mjeseci. Ugodno sam se iznenadio kad sam vidio imena Siouxice, Lacija i tvoje ime. Kad pročitam analizu - komentirat ću. Boljunac 0 0 0


Bravo Boljunac, pa makar i za komentare ! No cijeneći vaš raniji doprinos barometru.hr, upitao bih Vas što mislite, što je vaše mišljenje zašto je nastalo "pravo mrtvilo" ? Pišite i dalje Boljunac, dok netko kome smetamo ne ukine i sam barometar Laci 0 0 0


I meni je jako žao radi odlaska Siouxice sa uredničkog mjesta, no držim da to nije dovoljan razlog da prestanemo pisati i RAZMIŠLJATI, zar ne ? Imate li ideju zašto je Sio...otišla, i zašto je Večernjak ukinuo sponzorstvo ??? Laci 0 0 0


Super ideja,ali ne slažem se s detaljima iz argumentacije"trulih temelja",a i ta metafora navodi na potpuno krivi trag.Metafora odgovara ideolozima jer pojednostavljuje(omogućuje)njihov posao,a potpuno promašuje mulitidimenziju stvarnosti i života. RepopeR 0 0 0

Analiza

Propast Agrokora, prilika za Hrvatsku

18.05.2017. 11:38, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Usprkos komentarima koji iskazuju svoj pesimizam u pogledu razvoja situacije s Agrokorom i ponajviše utjecaja neizbježne propasti Agrokora na hrvatsko gospodarstvo, a osobito na prehrambenu industriju, mišljenja sam da se tek sada otvara dugoročna povoljna perspektiva hrvatskog gopodarstva. Iz zadnjih istupa Ante Ramljaka može se zaključiti da je vrlo vjerojatno bilo velikih nepravilnosti u iskazivanju bilance Agrokora. Iako je vjerojatno kreativno knjigovodstvo bilo prvenstveno usmjereno na pokušaj prikaza što boljih poslovnih rezultata kompanije kako bi se održao kakav-takav interes ulagača i banaka, ne može se isključiti niti izvlačenje novca mimo deklarirane dobiti, niti prikaz umanjenih poreznih obaveza. Naime, valja primijetiti ... više >

6

Spektator

Ex praemissis falsis, conclusio falsa.
 • 4
 • 1
 • 0
 • 28

Analiza

Potvrđena teza da je bezobrazluk bezgraničan!

17.05.2017. 19:17, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Einštein je svojevremeno izjavio da su svemir i glupost bezgranični, ali za svemir nije siguran u to. Članak U Nacionalu br. 995 od 16.svibnja 2017. u kome je objavljen ekskluzivni razgovor sa ivicom Todorićem, i osobama bliskim njemu, je potvrdio ovu Einšteinovu tezu, koju valja još samo dopuniti sa napomenom da je ivica Todorić potvrdio da ni bezobrazluk nema granica.

Jer u članku se otkrivaju „ključne poruke Todorićevih suradnika i osobnih savjetnika“, koji su tvrdili da prenose stavove samoga Ivice Todorića, glede ove „zavrzlame“ oko Agrokora. Ako prihvatima da je Nacional prenio samo izjave koje izražavju ono što „Gazda“ misli, onda je kristalno jasno da „Gazda“ ima mentalnih problema, ili je beskrajno bezobrazan, kada misli da su svi građani Hrvatske mentalno retardirani. Naime o čemu se radi.

Ivica Todorić smatra da smo svi mi blesavi pa ćemo povjerovati da j eu trenutku napuštanja Agrokora NA SVOJIM PRIVATNIM RAČUNIMA imao samo 20.700,00 kuna ?! Obzirom na brojnu obitelj čak bi trebali povjerovati da je bio socijalni slučaj ? No to nije kraj njegovog bezobrazluka. Tvrdi Ivica Todorić da RASPOLAŽE SVIM ODGOVORIMA TE DA IMA RJEŠENJA i za najosetljivije situacije koje tresu hrvatsku gospodarsku i političku scenu ?! Zar Ivica Todorić misli da u ovoj zemlji žive sami debili, koji nisu nikada čuli za pravilo koje glasi „onaj tko je uzrok problemu, nikada nije sposoban da riješi problem!“ ? A tko je uzrok ovom problemu sa Agrokorom, ako ne sam Ivica Todorić ?

Ivica Todorić nadalje tvrdi da „da se može nedvojbeno utvrditi ulaz i izlaz svake kune u Agrokoru!“ ? Bilo bi zanimljivo upitati ga može li se nedvojbeno utvrditi kako se na računu Agrokor projekt d.o.o. u 100 % -nom vlasništvu Ivice Todorića, koji je osnovao sa temeljnim kapitalom od 20 00 kuna, nakon kratkog vremena našlo 5 milijardi kuna ? Koji „izlaz“ novca iz Agrokora opravdava ovu transakciju ?

Ivici Todoriću se čini nevjerojatnim, prema vlastitoj izjavi, da predsjednik Sabora sa stranim bankama „razrađuje“ planove da se uništi jedan hrvatski poduzetnuik ?! Treba biti nevjerojatno bezobrazan i bezočno tvrditi da ga „netko“ pokušava „uništiti“, a istovremeno zanemarujući činjenicu da je on sam svojom pohlepom i neodgovornošću doveo Agrokor u situaciju u kojoj je danas.

A vrhunski bezobrazluk, koji se graniči sa luđačkim podcjenjivanjem pamti svih u Hrvatskoj, posim vlastite, Ivica Todorić tvrdi da  je imao plan  „sređivanja“ stanja u Agrokoru izlaskom Agrokora 2017. na IPO ?!  Prevedeno na „hrvatski“ to znači ponudio bi dionice Agrokora na tržištu dionica. narodski rečeno rasprodao bi Agrokor, pokupio novac i  'tutanj' prema kaliforniji, Bahamima ili Panami.

Smjena tri ministra MOST-a, posebno smjena ministra MUP-a Vlahe Orepića, i otezanje sa imenovanjem novih ministara, daje Ivici Todoriću i njegovim pomagačima vremena da unište svu kompromitirajuću dokumentaciju, i izrade falsificiranu dokumentaciju, za koju su već „ispekli zanat“, te im tako omogućuju da govore da se „zna put svake kune koja je ušla i koja je izašla iz Agrokora. I pri tome bi trebali povjerovati da se Plenkoviću treb avjejrovati „da se ne štiti Ivica Todorić !“. Pa ni otac Ante, zatvorska ptičica radi pronevjere milion a DM, n ebi g abolje štitiomod Plenkovića i njegove krnje Vlade.

Ali možda je od Ivičinog bezobrazluka još gore to da novinari za „Judune škude“ jeftino prodavaju svoju savjest i profesionalni dignitet, te tijekom cijelog intervjua/razgovora ne postavljaju pitanja koja bi se trebala postaviti, kao naprimjer, kako možete živjeti u Kulmerovim dvorima i podmirivati troškove režija i preživljavanja, kada na računu imate samo 20 700 kuna ???

5

Laci

Samo je glupost beskonačna

Bedževi

Interakcija

 
UČINIO -> 758 745 258 4,000
PRIMIO <- 1,011 238 72 2,454

Dostignuća

Vingd 1,250.00
Bodovi 228.2
Prijedlozi 23 6.00
Analize 463 1,216.00
Ankete 330

Ocjene


Komentari (1)


Ispričavam se za ovcaj tekst SVIM "zaljubljenicima" u LIK I DJELO ivice Todorića ! ja to nikada nisam bio, mada priznajem da sam jedno vrijeme mislio DA JE NAJMANJE LOŠ od svih naših tajkuna iz pljačkaške privatizacije. No pevario sam se. Laci 0 0 0

Analiza

Potvrđena teza da je bezobrazluk bezgraničan!

17.05.2017. 19:17, Slobodna tema: Ovo ne smije proći nezapaženo...

Einštein je svojevremeno izjavio da su svemir i glupost bezgranični, ali za svemir nije siguran u to. Članak U Nacionalu br. 995 od 16.svibnja 2017. u kome je objavljen ekskluzivni razgovor sa ivicom Todorićem, i osobama bliskim njemu, je potvrdio ovu Einšteinovu tezu, koju valja još samo dopuniti sa napomenom da je ivica Todorić potvrdio da ni bezobrazluk nema granica. Jer u članku se otkrivaju „ključne poruke Todorićevih suradnika i osobnih savjetnika“, koji su tvrdili da prenose stavove samoga Ivice Todorića, glede ove „zavrzlame“ oko Agrokora. Ako prihvatima da je Nacional prenio samo izjave koje izražavju ono što „Gazda“ misli, ... više >

5

Laci

Samo je glupost beskonačna
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1